Učilnica za tehniko in tehnologijo

Pri predmetu “tehniha in tehnologija” učenci uporabljajo sodobne tehnične pripomočke.

naravoslovje-tehnika

Tehnika2