Učilnica za naravoslovje

Učilnice za naravoslovne predmete (fiziko, kemijo, biologijo) zahtevajo specifično opremo.